Naše služby

Agentura Sellco s.r.o. poskytuje komplexní účetní, daňové a mzdové služby na vysoké profesionální úrovni.

Služby spočívají ve zpracování dat, kde výstupem jsou zákonné sestavy včetně výkazů se širokým spektrem využití. Vzhledem k tomu, že každý klient je jiný a má jiné potřeby preferujeme individuální smluvní podmínky. Rádi s vámi projdeme vaše požadavky a domluvíme se na individuálních podmínkách.

Právnická osoba

Příklad klienta se standartními požadavky:

Předpokládáme standardní právnickou osobu, která je plátce DPH. Pro klienta zpracováváme všechny účetní a mzdové doklady a data na našem softwarovém vybavení, zpracování daňové evidence, zpracování silniční daně, kontroly na úřadech a kontrolní schůzky v sídle naší společnosti, ale samozřejmě i v sídle podnikatele.

Měsíční situace:

Mzdová agenda: 10 zaměstnanců HPP, 10 zaměstnanců DPP
Měsíční počet vydaných faktur: 50
Měsíční počet přijatých faktur: 30
Počet pokladních dokladů měsíčně: 30
Počet bankovních dokladů měsíčně: 100
Interní doklady: 25 (účtování - odpisy, mzdy, leasing, dohadné položky, cestovní příkazy, nájmy, a další)
Plátce DPH: ANO/čtvrtletně

Služba standardně zahrnuje:

 • Zaúčtování jednotlivých položek
 • Zpracování a odeslání přiznání DPH/čtvrtletí, příprava příkazu k úhradě
 • Zpracování a předání rozvahy a výkazu zisku a ztráty majitelům a jednatelům společnosti v české, německé a anglické verzi
 • Výpočet mezd, přehledy na zdravotní pojišťovny a Správu sociálního zabezpečení, u odcházejících zaměstnanců – veškerá výstupní dokumentace, roční přehledy pro finanční úřad, roční zúčtování záloh na daň z příjmu fyzických osob
 • Zpracování daňového přiznání k silniční dani, včetně výpočtu čtvrtletních záloh
 • Zpracování účetní závěrky a daňového přiznání k dani z příjmu právnických osob
 • Zastupování na úřadech

Cenové vyjádření:

Vedení účetní a mzdové agendy: 6 000 měsíčně
Zastupování na úřadech: hodinová sazba 250 Kč/hod
Účetní závěrky a daňové přiznání: za zpracování účetní závěrky a daňového přiznání daně z příjmu právnických osob si účtujeme jednorázově částku 8 000 Kč/rok.

Fyzická osoba

Příklad klienta se standartními požadavky:

Předpokládáme standardní fyzickou osobu, která je plátce DPH. Pro klienta zpracováváme všechny účetní a mzdové doklady a data na našem softwarovém vybavení, zpracování daňové evidence, zpracování silniční daně, kontroly na úřadech a kontrolní schůzky v sídle naší společnosti, ale samozřejmě i v sídle podnikatele.

Měsíční situace:

Mzdová agenda: 5 zaměstnanců HPP, 5 zaměstnanců DPP
Měsíční počet vydaných faktur: 10
Měsíční počet přijatých faktur: 10
Počet pokladních dokladů měsíčně: 20
Počet bankovních dokladů měsíčně: 30 položek
Plátce DPH: ANO/čtvrtletně

Služba standardně zahrnuje:

 • Zaúčtování jednotlivých položek do účetního software, zpracování daňové evidence
 • Zpracování daňového přiznání k silniční dani, včetně výpočtu čtvrtletních záloh
 • Výpočet mezd, přehledy na zdravotní pojišťovny a Správu sociálního zabezpečení, u odcházejících zaměstnanců veškerá výstupní dokumentace, roční přehledy pro finanční úřad, roční zúčtování záloh na daň z příjmu fyzických osob
 • Zpracování účetní závěrky a daňového přiznání k dani z příjmu fyzických osob, včetně výkazů na zdravotní pojišťovnu a Správu sociálního zabezpečení
 • Zastupování na úřadech
 • Poradenství na telefonu
 • Předávání účetních podkladů 1x čtvrtletně v sídle naší firmy

Cenové vyjádření:

Vedení účetní a mzdové agendy: 2 000 Kč měsíčně
Zastupování na úřadech: hodinová sazba 250 Kč/hod
Účetní závěrka a daňové přiznání za prošlý rok: za zpracování účetní závěrky a daňového přiznání daně z příjmu fyzických osob, včetně výkazů na zdravotní pojišťovnu a Správu sociálního zabezpečení si účtujeme jednorázově částku 3 500 Kč/rok